1962_tekst.png
historisch pand
transformatie van een
de kubus van rietveld
wakker worden in
2019_tekst.png
om lekker te werken
de fijnste plek
2019_tekst.png
intieme optredens
grootste namen,
2019_tekst.png

toen & straks

TOEN

 

Nieuwe bouwen

nieuwe
bouwen

Gerrit Rietveld (1888 – 1964) ontwierp in zijn leven één kerk, De Hoeksteen. Het gebouw is een fraai voorbeeld van de stroming het ‘Nieuwe Bouwen’, een internationale architectuurstroming die vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw ontstond en waar Rietveld zich bij aansloot. Het gebouw is een halve kubus, opgetrokken uit B2 blokken, witte grijze betonnen banden en gevelhoge ramen. Andere kubus-vormige gebouwen van de hand van Rietveld zijn het Rietveld paviljoen bij het Kröller Müller museum, het biënnale paviljoen in Venetië, de Zonnehof in Amersfoort en het Van Gogh Museum in Amsterdam.

 

maatschappelijke
functies

Rietveld was atheïst. Daarom wilde hij alleen een kerk ontwerpen als er ook maatschappelijke functies in kwamen. Zo werden een filmzaal en een crèche al tijdens de ontwerpfase bedacht. Sinds 1985 deed ‘De Hoeksteen’ ook geen dienst meer als kerk, maar als kantoorruimte en bibliotheek. Her-bestemming van kerken is norma-liter geen gemakkelijke opgave, maar Rietveld was zijn tijd ver vooruit met de gedachte achter ‘De Hoeksteen’. De beroemde architect maakte de voltooiing van zijn enige kerk niet meer mee: het jaar vóór de ingebruikname van De Hoeksteen in juli 1965 overleed hij, waarna het werk door medewerkers Joan van Dillen en Johan van Tricht werd afgemaakt. De Hoeksteen geldt daarmee als één van de laatste werken van Rietveld.

Maatschappelijke Functie

 

STRAKS
 

plattegronden

De kubus van Rietveld wordt opgedeeld in een openbaar deel en een privé deel. Het openbare deel bestaat uit een theaterzaal met foyer en kantoren. Het theater wordt gerestaureerd en in oude luister hersteld, dit betekent dat het theater weer zijn oor-spronkelijke formaat terug krijgt en ook het podium weer terug gebracht wordt. Het privé deel bestaat uit een zestal appartementen. Deze nieuwe functie wordt dusdanig ingebouwd dat er enerzijds aan comfort- en duurzaamheidseisen van de huidige tijd voldaan wordt en anderzijds geen blijvende schade aan het monumentale gebouw wordt aangebracht.

 

 

1ste verdieping De Kubus van Rietveld

1ste verdieping De Kubus van Rietveld

 

 

gevels en
doorsneden

Om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe woonfunctie moeten er een aantal aanpassingen aan de gevel gemaakt worden. Er komen inpandige balkons achter de kerkramen deze balkons willen we voorzien van frisse buitenlucht. Dit wordt gerealiseerd door draaiende delen toe te voegen in de bestaande stalen puien. Op de zuidoostgevel en noordwestgevel worden gevelopeningen toegevoegd teneinde daglicht in de woningen te krijgen. Deze verticale openingen worden gemaakt door hele betonblokken weg te halen en een stalen kozijn terug te plaatsen. Deze eengrepen zijn reversibel, het is dus mogelijk om de gevel weer in oude luister te herstellen. De hoge verticale kozijnen zorgen voor dat het daglicht diep de woning binnenvalt. Later toegevoegde bouwdelen zoals de hellingbaan en vluchttrap worden verwijderd.

 

 


entree gevel

De betonnen hellingbaan wordt verwijderd, de toegankelijkheid voor mindervaliden wordt zal nu gerealiseerd worden door een plateaulift. Nieuwe gevelopeningen worden toegevoegd ten behoeve van de appartementen.

 

entree 
en theater

De theaterruimte is bij een vorige verbouwing sterk verkleind, we gaan deze ruimte weer in oude glorie en formaat terug brengen. Het podium met omkleedruimte komen ook terug, zodat het theater weer werkelijk als theater kan gaan functioneren. De ruimte onder de theaterzaal krijgt weer de functie van foyer. Er komt een pui tussen entree de entree en foyer zodat er een visuele verbinding ontstaat.

De entreehal van de appartementen wordt een ruimte waar de oorspronkelijk vrije hoogte van de kerkzaal weer beleefbaar wordt. Een deel van het orgelbalkon wordt weer zichtbaar gemaakt en biedt de mogelijkheid voor het maken van een informatiepunt over de geschiedenis van de kerk.

 

 


zichtlijnen
appartement

De appartementen worden als inbouwpakket ingebouwd in de kerkzaal. Belangrijk ontwerpuitgangpunt is dat het Rietveldgebouw ook beleefbaar moet blijven vanuit de appartementen. Dit wordt gerealiseerd door zichtlijnen en doorkijkjes door verschillende ruimtes, zodat de oorspronkelijke gevel vanuit veel plekken te ervaren is. Tevens zijn er binnenramen gemaakt die uitkijken in de entreehal met zicht op het orgelbalkon.

 

Inschrijven

Kijk hier voor meer info